Nêu các giác quan của lớp sâu bọ

Dựa vào các bài e dả học : Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?

giúp mk vs nha mn-

user-avatar

Sâu bọ có đủ 5 giác quan:

- Xúc giác có dạng lông, khứu giác có dạng hố: nằm trên râu.

- Vị giác: là các nhú lồi ở tua miệng hoặc ở đầu chân (bướm).

- Có cơ quan thu phát âm thanh.

- Thị giác: mắt kép.

Chúc bạn học tốt!!


Các câu hỏi liên quan