Nêu đặc điểm nhận dạng đại diện ngành chân khớp

đặc điểm nhận dạng đại diện nghành chân khớp

user-avatar

- có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ

- các chân phân khớp động

- qua lột xác mà tăng trưởng cơ thể


Các câu hỏi liên quan