Nêu chức năng của máu ở sâu bọ

mau cua sau bo thuc hien chuc nang gi?

user-avatar

Máu của sâu bọ thực hiện chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể


Các câu hỏi liên quan