Tại sao giun đũa có thể gây tắc mật

tại sao giun đũa có thể gây tắc mật tác ruột

user-avatar

Bởi vì giun đũa có số lượng rất lớn ( khoảng trên 200. 000 con ) và di chuyển bằng cách cong cơ thể lại và duỗi ra, khi cong cơ thể như vậy thì cơ thể sẽ phình lên , cùng với số lượng lớn và đi qua ruột ... nên gây tắc ống mật , tắc ruột .

TỚ MONG SẼ GIÚP ĐƯỢC BẠN


Các câu hỏi liên quan