Lớp vỏ cuticun của giun đất có tác dụng gì?

Giun đất có lớp vỏ cuticun ko? Nếu có chúng có tác dụng gì?

Giúp mk vs nhé

user-avatar

Giun đất có lớp vỏ cuticun.

Vì giun đất sống dưới đất nên lớp vỏ cuticun giúp giun ko bị tiêu hủy bởi các chất ở đất.

Chúc bn học tốt


Các câu hỏi liên quan