Vì sao nói giun đất là bạn của nhà nông?

Vì sao người ta nói giun đất là bạn của nhà nông?

user-avatar

* Nói giun đất là bạn của nhà nông vì :

+ Giun đất trong quá trình đào hang đã làm cho đất tơi xốp, tăng độ phì nhiêu cho đất, tiết chất nhầy làm mềm đất.Không những thế, phân giun đất có cấu trúc hạt tròn làm đất tăng độ tơi xốp và thoáng khí.

+ Ngoài tác dụng cải tạo đất, giun đất còn là thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao cho nhiều loại vật nuôi của nhà nông như : gà, vịt, cá,..Hiện nay, có nhiều nhà nông đã cải thiện kinh tế bằng cách nuôi giun đất (thương phẩm cung cấp cho các trang trại chăn nuôi) .


Các câu hỏi liên quan