Giun đất hoạt động vào buổi nào?

Tập tính của giun đất hoạt động ban ngày hay ban đêm

user-avatar

- Giun đất thường chi lên mặt đất vào ban đêm để kiếm ăn hoặc sau các trận mưa lớn, kéo dài.

(Tick nha :3)


Các câu hỏi liên quan