Nêu môi trường sống của giun đất?

Môi trường sống của giun đất?

user-avatar

Giun đất sống trong môi trường đất ẩm ướt. Khi tìm kiếm thức ăn, nếu gặp môi trường khô và cứng, giun tiết chất nhày làm mềm đất rồi nuốt đất vào miệng


Các câu hỏi liên quan