Đặc điểm cấu tạo của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất

Trình bày đặc điểm cấu tạo của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất ? Vai trò thực tiễn của giun đốt trong đời sống ? Tại sao nói: giun đất là bạn của nhà nông ?

user-avatar

Đặc điểm cấu tạo của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất là:

- Cơ thể gồm nhiều đốt, trên mỗi đốt có 1 vành tơ kết hợp với các thành pahanf của cơ thể phình duỗi xen kẽ giúp giun đất di chuyển được.

- Trong lớp mô bì có tế bào tiết ra chât nhầy làm da luôn trơn giúp giun di chuyển dễ và hô hấp qua da.

- Vòi miệng vươn ra như mũi dài thích hợp cho việc đào xới đất.


Các câu hỏi liên quan