Kể tên và nêu ví dụ 5 ngành động vật

Câu 1: Kể tên theo thứ tự 5 ngành động vật mà em đã được học từ đầu năm đến nay và cho ví dụ về từng ngành.
Câu 2 : Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm và cho ví dụ.
Câu 3 : Trình bày tập tính chăng lưới ở nhện . Nêu vai trog thực hiện của lớp sâu bọ.
______Mọi người giúp mình với______
--...Quý lém ợ=...
Mai mình kiểm tra rồi
Mog mọi ng tl nhanh hộ ạ
Yêu yêu nè

user-avatar

Câu 1:

ngành động vật nguyên sinh: trùng giày, trùng roi, trùng biến hình, trùng sốt rét, trùng kiết lị,...

ngành ruột khoang: sứa, thủy tức, san hô, hải quỳ,...

ngành giun:

+ngành giun dẹp: sán lá gan, sán lông, sán lá máu, sán bã trầu, sán dây,...

+ngành giun tròn: giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa,...
+ngành giun đốt: giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi,...

ngành thân mềm: trai sông, ốc sên, mực, bạch tuộc, sò,...

ngành chân khớp:

+lớp giáp xác: tôm sông, mọt ẩm, con sun, rận nước, chân kiếm, cua đồng,...

+lớp hình nhện: nhện, bọ cạp, cái ghẻ, con ve bò,...

+lớp sâu bọ: châu chấu, bọ ngựa, mọt hại gỗ, ve sầu, bướm cải, ong mật, muỗi, ruồi,...

ngành động vật có xương sống:

+lớp cá: cá chép, cá trích, lươn, cá đuối, cá nhám,...

+lớp lưỡng cư: ếch đồng, ếch ương, cóc nhà, ếch giun,...

+lớp bò sát: thằn lằn bóng đuôi dài, rắn ráo, cá sấu, rùa,...

+lớp chim: chim bồ câu, đà điểu, chim cánh cụt, công,...

+lớp thú (lớp có vú): thỏ, thú mỏ vịt, kanguru, dơi,...


Các câu hỏi liên quan