Mô tả cách di chuyển của giun đất

hay mieu ta lai cach di chyen cua giu dat

user-avatar

Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

Giun đất chuẩn bị bò

Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

Đùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa , vươn đầu về phía trước


Các câu hỏi liên quan