Nêu những đặc điểm cấu tạo của giun đất tiến hóa hơn so với giun đũa và sán lá gan

Nêu những đặc điểm cấu tạo của giun đất tiến hóa hơn so với giun đũa và sán lá gan

user-avatar

Giun đũa:
- kí sinh ở ruột non người
- cơ thể thon dài bằng chiếc đũa
- có lớp vỏ cuticun bọc ngoài
- đã có hậu môn
- chỉ có cơ dọc phát triển
- di chuyển bằng cách cong duỗi cơ thể
- có khoang cơ thể chưa chính thức
- ống tiêu hoá thẳng
- cơ quan sinh dục dạng ống


Các câu hỏi liên quan