Nêu vai trò của trai sông

Vai trò lớn nhất của trai sông là?

user-avatar

Vai trò của trai sông :

- Do còn được gọi là "máy lọc nước tự nhiên"-> trai sông giúp làm sạch môi trường nước

- Làm thực phẩm cho con người

- Làm đồ trang sức, khảm mĩ nghệ có giá trị : ngọc trai,...


Các câu hỏi liên quan