Ý nghĩa của giai đoạn trứng và ấu trùng phát triển trong mang của trai mẹ

Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ ?

Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng bám vào mang và da cá ?

user-avatar

- Giai đoạn trứng và ấu trùng phát triển trong mang của trai mẹ để bảo vệ trứng và ấu trùng khỏi bị động vật khác ăn mất. thêm nữa đây là giàu chất dinh dưỡng và thức ăn

-Ở giai đoạn trưởng thàn, tria ít di chuyển. vì thế ấu trùng có tập tính bám vào da cá để di chuyển đến nơi xa . đây là 1 hình thức thích nghi với phát tán nòi giống


Các câu hỏi liên quan