Vì sao phải thả trai sông, sò, vẹm vào nguồn nước bị ô nhiễm

Đối với môi trường bị ô nhiễm, người ta thường thả trai sông,sò,vẹm,.. vào nguồn nước. Vì sao ?

user-avatar

Vì trai, sò, vẹm,... lọc nước để lấy thức ăn mà thức ăn của chúng là những thứ gây cho nước ô nhiễm nên người ta thường thả chúng vào những nơi nước bị ô nhiễm.


Các câu hỏi liên quan