Cơ chế giúp trai di chuyển được trong bùn theo chiều mũi tên

Giải thích cơ chế giúp trai di chuyển được trong bùn theo chiều mũi tên

user-avatar

Khi di chuyển, vở trai hé mở, chân trai sẽ thờ ra ngoài kết hợp với động tác đóng mở vỏ giúp cho trai di chuyển trong bùn với vận tốc 20-30cm/giờ


Các câu hỏi liên quan