Trình bày cấu tạo ngoài của trai

Em hãy trình bày cấu tạo ngoài của trai sông.

user-avatar

Cấu tạo ngoài của trai sông:

*vỏ trai:

-vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với nhau nhờ dây chằng ở bản lề phía trong

-2cơ khép vỏ bám chắc vào mặt trong của vỏ,giúp điều chỉnh hoạt động đóng,mở vỏ

-cấu tạo vỏ gồm 3 lớp:lớp sừng,lớp đá vôi,lớp xà cừ

*cơ thể trai:

-phần đầu trai tiêu giảm do thích nghi lâu dài với lối sống ít hoạt động

-cơ thể trai gồm:

+bên ngoài dưới lớp vỏ là áo trai,mặt trong áo trai tạo thành khoang áo là môi trường dinh dưỡng của trai,có ống hút và ống thoát nước

+giữa là tấm mang

+trung tâm cơ thể:phía trong là thân trai,phía naòi là chân trai hình lưỡi rìu


Các câu hỏi liên quan