Kể tên một số đại diện cho thân mềm

Tìm 1 số đại diện thân mềm khác mà em đã gặp ở địa phương ?

user-avatar

Các đại diện thân mềm gặp ở địa phương em là: ống bươu vàng, ốc sên, mực, trai sông, ốc vặn, ốc hút, ốc gạo, ...


Các câu hỏi liên quan