Nêu ý nghĩa của tập tính ở mực và ốc sên

Nêu tập tính và ý nghĩa của tập tính ở mực và ốc sên.

Giúp mình câu này nhanh với.

user-avatar


Tập tính của mực :

- giấu mình trong rong rêu để bắt mồi.

- mực phun hỏa mù để trốn chạy khi gặp kẻ thù.

- ngoài ra, còn có tập tính chăm sóc trứng

Tập tính của ốc sên:

- đào lỗ để đẻ trứng


Các câu hỏi liên quan