Nêu cấu tạo của vỏ ốc sên

- Cấu tạo vỏ ốc sên?

- Help!

user-avatar

- Vỏ ốc sên : hình ống, xoắn ốc và gồm đỉnh vỏ, miệng vỏ, lớp sừng ở người.Vỏ ốc sên có 3 lớp:

+Lớp sừng

+Lớp vỏ đá vôi

+Lớp xà cừ


Các câu hỏi liên quan