So sánh cấu tạo ngoài của châu chấu và nhện

hãy so sánh cấu tạo ngoài của châu chấu vs nhện

user-avatar

Châu chấu

*Cơ thể được chia làm 3 phần:

‐ Đầu: 1 đôi râu, 2 mắt kép, 1 cơ quan miệng.

‐ Ngực: 3 đôi chân, 2 đôi cánh.

‐ Bụng: nhiều đốt, mỗi đốt có lỗ thở.

Di chuyển bằng 2 cách: bò,bay,nhảy.

Nhện

*Có 2 phần:

‐ Đầu ngực: +Đôi kìm có tuyến độc→ bắt mồi và tự vệ +Đôi chân xúc giác phủ đầy lông→Cảm giác về khứu giác +4 đôi chân bò→ Di chuyển chăng lưới

‐ Bụng: +Đôi khe thở→ hô hấp +Một lỗ sinh dục→ sinh sản +Các núm tuyến tơ→Sinh ra tơ nhện

Di chuyển trên tơ nhện bằng chân


Các câu hỏi liên quan