Nêu ví dụ và vai trò của ngành chân khớp

vai trò của ngành chân khớp ? cho ví dụ

user-avatar

- Vai trò

+ Có lợi

• Làm thực phẩm VD : Tôm,...

• Làm thuốc chữa bệnh VD : Ong mật,...

• Thụ phấn VD : bướm, ong,...

• Làm vật trang trí VD : Bò cạp,...

• Diệt sâu bọ có hại VD : Ong mắt đỏ,...

• Có giá trị xuất khẩu VD : Tôm hùm,...

• Làm thức ăn cho động vật khác VD : Chân kiếm tự do

+ Có hại

• Lây truyền bệnh giun sán VD : Tôm ở nhờ,...

• Gây ghẻ cho người VD : Cái ghẻ,...

• Có độc, gây hại cho con người VD : nhện, bò cạp,...

• Hại gỗ VD : Mọt,...

• Phá hại mùa màng : Bướm,...

• Hút máu : Muỗi,...

• Gây hại cho nông nghiệp VD :

• Kí sinh gây bệnh VD : Chân kiếm kí sinh,...


Các câu hỏi liên quan