Nêu lợi ích và tác hại của động vật thân mềm

giải thích vai trò một số tập tính của các động vật thân mềm

trả lời nhanh, mai ktra r này

user-avatar

Vai trò một số tập tính của các động vật thân mềm:

* Có lợi:

+ Làm thực phẩm cho người

+ Làm thức ăn cho động vật khác

+ Đồ trang sức, vật trang trí

+ Có giá trị về mặt địa chất

+ Làm sạch môi trường nước

+ Có giá trị xuất khẩu

* Có hại:

+ Có hại cho cây trồng

+ Làm vật chủ chung gian truyền bệnh sán


Các câu hỏi liên quan