Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên?

user-avatar

Ốc sên bò chậm chạp, không trốn chạy được trước sự tấn công của kẻ thù => ốc sên tự vệ bằng cách co rụt cơ thể vào trong vỏ ốc. Nhờ lớp vỏ cứng rắn, kẻ thù không có cách nào ăn được phần mềm của ốc sên.

Ốc sên đào lỗ đẻ trứng để bảo vệ trứng:

+ Khi đào lỗ đẻ trứng thì trứng sẽ ít bị dẫm phải hay bị những con vật khác nhìn thấy.

+ Khi đào lỗ đẻ trứng thì trứng sẽ ít chịu ảnh hưởng của thời tiết hơn (nắng, nóng, mưa,...)

[Tick nha ;)]


Các câu hỏi liên quan