Vì sao loài chân khớp phải lột xác nhiều lần

Tại sao ở mộ số loài chân khớp trong quá trình lớn lên phải lột xác nhiều lần

user-avatar
Vì động vật ngành chân khớp có lớp vỏ ki tin, lớp vỏ này cản trợ sự phát triển, lớn lên của tôm. Vì vậy, sau mỗi lần sinh trưởng, tôm thường lột xác để có thể lớn lên. Thời gian sau đó, lớp vỏ kitin mới được hình thành bao bọc cơ thể.

Các câu hỏi liên quan