Nêu vai trò của thân mềm và ruột khoang

các động vật thân mềm và ruột khoang có vai trò gì với sinh cảnh biển và con người?

user-avatar

* Thân mềm

-Làm thực phẩm cho con người:Mực,trai,ốc,..

-Làm đồ trang sức:trai,..

-Làm sạch môi trường nước:trai,..

-Có giá trị xuất khẩu:Mực,trai,..

-là thức ăn cho động vật khác:ốc sên,..

-Làm vật trang trí:trai,..

* Ruột khoang

- nghiên cứu địa chất:hóa thạch san hô,..

-Thực phẩm:sứa sen,sứa rô,..

-Vật trang trí,đồ trang sức:san hô đen,san hô đỏ,..


Các câu hỏi liên quan