Tại sao dùng ánh sáng để câu và bắt mực

tại sao người ta thường dùng ánh sáng để câu và bắt mực

user-avatar
Mực bị hấp dẫn bởi ánh sáng, người ta câu mực bằng cách thắp đèn để dụ chúng và thả lưỡi câu là những miếng nhựa phát sáng hay miếng phản quang. Có thể trong tự nhiên mực dựa vào ánh sáng trăng tự nhiên để kiếm mồi nên khi dùng ánh sáng mực tưởng mồi và bị dính câu.

Các câu hỏi liên quan