Trai sông sống ở môi trường nào

trai sông sống ở môi trường nào

user-avatar

Trai sông thường sống ở ao hồ và thường là ở đáy , vùi mk trong bùn đất do mắt tiêu giảm vì ko cần thiết


Các câu hỏi liên quan