Tại sao xếp mực cùng ngành với trai sông

Tại sao lại xếp mực cùng nghành vs trai sông ?

user-avatar

Vì chúng có đặc điểm giống nhau:

- Thân mềm, cơ thể không phân đốt.

- Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thể.

- Có hệ tiêu hóa phân hóa.

- Có khoang áo phát triển.


Các câu hỏi liên quan