Giải thích các hiện tượng liên quan đến trai sông

Giải thích các hiện tượng liên quan đến trai sông.(giúp mình với mấy bạn)

user-avatar

?Vì sao khi chết trai mở vỏ?

-Dây chằng ở bản lề có tính đàn hồi cùng với hai cơ khép vỏ điều chỉnh động tác đóng mở vỏ nên khi trai chết thì cơ khép vỏ không hoạt động nữa do đó vỏ trai sẽ tự mở ra .

?Khi mài mặt ngoài của trai sông ngửi thấy mùi khét vì sao?

- Vì phía ngoài của vỏ trai là lớp sừng có thành phần giống tổ chức sừng ở các loài động vật khác nên khi mài nóng cháy thì sẽ ngửi thấy mùi khét.

Chúc b hok tốt


Các câu hỏi liên quan