Cách lấy thức ăn của trai sông

cách lấy thức ăn của trai sông

user-avatar

Trai sông hé mở lớp vỏ ra cho dòng nước chảy vào => nước mang theo ôxi và thức ăn vào cơ thể trai qua ống hút.

  • => Kiểu dinh dưỡng thụ động  • Các câu hỏi liên quan