Cho ví dụ về dinh dưỡng thụ động

Thế nào là dinh dưỡng thụ động?

user-avatar

VD : Trai lấy mồi ăn ( thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh ) và oxi chỉ nhờ vào cơ chế lọc từ nước hút vào, vậy đó là kiểu dinh dưỡng thụ động


Các câu hỏi liên quan