Mô tả cấu tạo trong của giun đất

mô tả cấu tạo trong

user-avatar

Cấu tạo trong của giun đất gồm có:

+ Hệ sinh dục gồm có 1 lỗ sinh dục cái và 2 lỗ sinh dục đực.

+ Hệ tiêu hóa gồm miệng, hầu, diều, dạ dày, ruột tịt.

+ Hệ thần kinh gồm chuỗi hạch thần kinh bụng và dây thần kinh.

+ Hệ hô hấp là qua da.

+ Hệ tuần hoàn gồm tim (đơn giản), hệ mạch( kín).

Chúc bn hk tốt


Các câu hỏi liên quan