Nêu ý nghĩa của thụ tinh chéo

Thụ​ tinh chéo có ý nghĩa gì vậy?

user-avatar
  1. - Thụ tinh chéo là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái của 2 cơ thể khác nhau trong cùng 1 loài

    - Thụ tinh chéo ưu việt hơn tự thụ tinh vì:

    + Thụ tinh chéo làm tăng số lượng và số loại giao tử. Xảy ra sự tái tổ hợp vật chất di truyền, các gen xấu ít có cơ hội tổ hợp lại với nhau để tạo thành kiểu hình lặn, tạo ra sự đa dạng, cung cấp nguyên liệu đa cho chọn giống và tiến hoá, giúp thế hệ sau thích nghi vs sự thay đổi phức tạp của MT. Đc dùng để tạo ưu thế lai

    + Tự thụ tinh thì khả năng các giao tử xấu kết hợp với nhau tăng rất cao. Gây nên hiện tượng thoái hóa giống và làm giảm ưu thế lai


Các câu hỏi liên quan