Nêu cấu tạo hệ tiêu hóa của giun đất

Cho mình hỏi cấu tạo trong hệ tiêu hóa của giun đất như thế nào ạ?

user-avatar

Hệ tiêu hóa của giun đất phân hóa thành nhiều bộ phận để chứa, biến đổi và hấp thụ thức ăn như: miệng, hầu, thực quản, diều, dạ dày cơ, ruột, ruột tịt, hậu môn


Các câu hỏi liên quan