Tại sao chỗ có nhiều giun đất cây cối lại xanh tốt

Tại sao chỗ có nhiều giun đất cây cối lại xanh tốt và ngược lai

P/s: Làm ơn trả lời cho mình nhanh, mình cần gấp.

user-avatar

- Qua đào hang và vận chuyển, giun đất đã làm cho đất tơi, xốp hơn, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn giúp rễ cây dễ nhận oxi để hô hấp.

- Phân giun có cấu trúc hạt cần thiết cho cây trồng. Chúng làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối canxi và kali dễ tiêu hóa cho đất. Chúng chuyển từ môi trường chất chua hoặc kiềm về môi trường trung tính thích hợp cho cây. Chúng đẩy mạnh hoạt động của visinh vật có ích trong đất.

=> Chỗ có nhiều giun đất cây cối xanh tốt.


Các câu hỏi liên quan