Nêu cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất

nêu cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất

user-avatar

Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất được thể hiện:

+Cơ thể dài,đối xưng hai bên,phân đốt ,thành cơ phát triển~~>di chuyển dễ dàng
+Mặt lưng có máu thẫm ~~>trùng với màu đất để lẩn trốn kẻ thù + cơ thể dài + gồm nhiều đốt, + ở phần đầu có vòng tơ xung quanh mỗi đốt, dùng để tì vào đất khi giun bò (giun đất không có chân). Khi tìm kiếm thức ăn, nếu gặp môi trường khô và cứng, giun tiết chất nhày làm mềm đất rồi nuốt đất vào miệng.


Các câu hỏi liên quan