Trình bày đặc điểm hình thái, cấu tạo và phân loại giun đất

Đặc điểm điểm hình thái của giun đất là gì

Đặc điểm cấu tạo của giun đất là gì

Đặc điểm phân loại của trái đất là gì

Giun đất ánh sáng và nhiệt độ như thế nào

Giun đất cần độ ẩm như thế nào

Giun đất cần loại đất như thế nào

Sinh sản của giun đất là gì

Giun đất kiếm ăn như thế nào

Giun đất di chuyển như thế nào

Em biết gì về giun đất

Nêu tóm gọn lại cho mình nha

user-avatar

+ Đặc điểm hình thái của giun đất: cơ thể phân đốt, trên mỗi đốt có vòng tơ, có đai sinh dục bên trên chứa lỗ sinh dục cái, lỗ sinh dục đực nằm dưới

+ Đặc điểm cấu tạo của giun đất: giun đất có hệ tiêu hóa phân hóa thành các bộ phận đảm nhận chức năng khác nhau, xuất hiện hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, hệ tuần hoàn

+ Đặc điểm phân biệt giun đất với ngành khác: cơ thể phân đốt

+ Ảnh hưởng của ánh sáng và nhiệt độ đến giun đất: cường độ ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao làm cho giun đất khó hô hấp, da bị khô giun có thể chết

+ giun đất thường sống ở những nơi đất tơi xốp, đất ẩm

+ sinh sản của giun đất: (giun đất lưỡng tính) sinh sản bằng cách ghép đôi, hai con giun lộn ngược đầu và trao đổi tinh dịch cho nhau, sau khi tách nhau 2 - 3 ngày, đai sinh dục bong ra di chuyển lên trên nhận trứng và tinh trùng tuột khỏi cơ thể giun, khép hai đầu lại tạo kén

+ giun đất kiếm ăn như thế nào: giun đất ăn vụn thực vật, vụn đất khi đào hang

+ giun đất di chuyển nhờ vào vòng tơ và sự chun dãn của cơ thể để tiến về phía trước (Các bước di chuyển của giun đất em xem trong SGK có nha! )

+ Những thông tin biết thêm về giun đất em có thể xem thêm ở phần em có biết ở cuối bài


Các câu hỏi liên quan