Nêu biện pháp bảo vệ giun đốt

Biện pháp bào vệ giun đốt có lợi là gì vậy ? Ai trả lời cho mình nha

user-avatar

-Nhân giống và nuôi những loài có lợi .
- Sử dụng các biện pháp sinh học để hạn chế sự phát triển các loài có hại.
- Không nên dùng thuốc trừ sâu và các chất hóa học để tiêu diệt các loài có hại .

- Dùng phân bón hữu cơ đã được ủ để bón ruộng tăng cường thức ăn cho giun đất .
- Có kế hoạch khai thác hợp lí các loài có lợi ích kinh tế cao như: Sá sùng, rươi...
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ các loài sinh vật có lợi và bảo vệ môi trường cho nhân dân .


Các câu hỏi liên quan