Kể tên và nêu đặc điểm cấu tạo của một số loài giun đốt

Hãy kể thêm tên , đặc diểm cấu tạo ,lối sống của một số loài giun đốt khác gặp ở địa phương

user-avatar

Câu 1. Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết. Giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)... Câu 2: Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào? - Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, có thể xoang. - Hệ tiêu hóa hình ống, phân hóa. - Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ trên thành cơ thể. - Hô hấp bằng da hay bằng mang. Câu 3: Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em? - Giun đất cày xới đất làm cho đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). - Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng...) là thức ăn cho một số động vật nước như cá. - Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh. - Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.


Các câu hỏi liên quan