Cách xác định đầu và đuôi, lưng và bụng của giun đất

nêu cách xác định đầu đuôi lưng bụng của giun đất

user-avatar

Cách xác định đầu và đuôi

Phần đầu lớn hơn phần đuôi và nó có miệng

Cách xác định lưng và bụng

Mặt lưng có màu sẫm hơn mặt bụng


Các câu hỏi liên quan