Nêu cấu tạo ngoài, di chuyển và dinh dưỡng của giun đất

Nêu cấu tạo ngoài , di chuyển và dinh dưỡng của giun đất

user-avatar

-Cấu tạo ngoài: đầu giun, đuôi giun, đai sinh dục, lưng và bụng giun, hệ tuàn hoàn có chứa máu đỏ tươi, có nhiều đốt, da trơn

-Di chuyển:

+Giun chuẩn bị bò

+Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

+Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước

+Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

-Dinh dưỡng: Giun đất ăn vụn thực vật và mùn đất. Hệ tiêu hóa chia làm nhiều phần, thức ăn lấy từ miệng, chứa ở diều, nghiền nhỏ ở dạ dày cơ, được tiêu hóa nhờ enzim tiết ra từ ruột tịt và hấp thụ qua thành ruột. Sự trao đôi khí (hô hấp) được thực hiện qua da


Các câu hỏi liên quan