Vì sao giun đất là một chiếc lưỡi câu cho nền nông nghiệp

Vì sao nhà bác học Đác-uyn ví giun đất như một chiếc lưỡi càu cho nền nông nghiệp. Mik cảm ơn trc nha!!!

user-avatar

giun đất trong quá trình duy chuyển làm cho đất tươi xốp va thoang khí , nên rễ cây dễ p.triển. khi chết xác giun chứa nguồn nito phong phú, chất thải của giun làm phân cho cây


Các câu hỏi liên quan