Tại sao phải rửa tay trước khi ăn và không được ăn rau sống

để phòng bệnh giun đũa người ta phải rửa tay trc khi ăn và k ăn rau sống , tại sao

user-avatar

Rửa tay để tiêu diệt mầm bệnh kí sinh giun sáng có trong tay ta, hơn nữa rau sống có nhiều mầm bệnh kí sinh trùng mà mắt thường khó phát hiện


Các câu hỏi liên quan