Vì sao hệ cơ quan của giun đất tiến hóa hơn giun đũa

hệ cơ quan nào của giun đất tiến hóa hơn giun đũa?

trả lời giúp mk nhé! mk đang càn gấp

user-avatar
hệ cơ quan của giun đất tiến hóa hơn giun đũa: - Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn ...). - Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể. - Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa. - Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

Các câu hỏi liên quan