Vì sao giun đũa có khoang cơ thể chưa chính thức

Vì sao giun đũa có khoang có thể chưa chính thức.

user-avatar

Vì trong khoang có:

+ Ống tiêu hóa bắt đầu từ lỗ miệng ở phía trước cơ thể giữa ba môi bé, kết thúc ở hậu môn.

+ Các tuyến sinh dục dài và cuộn khúc như búi chỉ trắng ở xung quanh ruột.

+ Cơ thể chỉ có cơ dọc phát triển nên giun đũa di chuyển hạn chế, chúng chỉ cong cơ thể lại và ruỗi ra. Cấu tạo này thích hợp với động tác chui rúc trong môi trường kí sinh.

Nên khoang cơ thể chưa hoàn chỉnh.


Các câu hỏi liên quan