Khi mổ giun đất cần lưu ý điều gì?

trong quá trình mổ giun dất cần phải lưu ý những điều gì

user-avatar

Khi mổ giun đất ta phải mổ phần lưng không đư​​​​​​ợc mổ phần bụng vì ở phần bụng có hệ thần kinh của giun, nếu mổ trúng vào sẽ làm hỏng hết hệ thần kinh đó và sẽ không quan sát được cấu tạo trong của giun đất.


Các câu hỏi liên quan