Trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp chim

em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp chim

user-avatar

1 Chúng có những đặc điểm chung sau :

‐ Mình có lông vũ bao phủ

‐ Chi trước biến đổi thành cánh

‐ Có mỏ sừng

‐ Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp

‐ Là động vật hằng nhiệt

‐ Trứng lớn có lớp đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ

2 Vai trò

* Lợi ích:

- Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người.

- Chim được chăn nuôi ﴾gia cầm﴿ cung cấp thực phẩm, làm cảnh.

- Chim cho lông ﴾vịt, ngan ngỗng﴿ làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí ﴾lông đà điểu﴿.

- Chim được huấn luyện đế săn mồi ﴾cốc đế, chim ưng, đại bàng﴿, chim phục vụ du lịch, săn bắt ﴾vịt trời, ngỗng trời, gà gô...﴿

- Chim có vai trò trong tự nhiên ﴾vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng hoặc chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây...﴿.

* Hại:

- Chim có hại cho kinh tê nông nghiệp ( chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá... )

- Chim có thể làm lây lan dịch bệnh (chim di cư;...)


Các câu hỏi liên quan