Kể tên các đại diện ngành chân khớp có hại đối với đời sống con người

ke ten it nhat 4 dai dien thuoc nghanh chan khop co hai doi voi doi song con nguoi

user-avatar

-Chân kiếm:hại nghề cá

-Con sun:cản trở giao thông đường biển

-Mọt:đục ruỗng đồ gỗ

-Châu chấu:phá hại mùa màng

*Thêm vài cái nếu bạn cần:

-Cái ghẻ:gây bệnh ghẻ ở người

-Ruồi ,muỗi:gây bệnh cho người

-Chấy:gây ngứa


Các câu hỏi liên quan