Trình bày quá trình dinh dưỡng và hô hấp của lớp sâu bọ

Trình bày quá trình dinh dưỡng và hô hấp của lớp sâu bọ

user-avatar

*dinh dưỡng: miệng-hầu-diều-dạ dày-ruột tịt-ruột sau-trực tràng-hậu môn

*hô hấp xuất phát từ lôc thở ở hai bên thành bụng,phân nhánh chằng chịt đem ôxi đến các tế bào


Các câu hỏi liên quan